Re: دخالت پزشکی در جنایات علیه بشریت در سین کیانگ، چین


ویراستار عزیز

من مطمئن هستم که بازرسان باید به پزشکان درگیر در این فعالیت ها و آنچه که آنها در دفاع از خود می گفتند، دسترسی داشته اند. زیرا اگر اینطور نبود، نمی توان مطمئن بود که پزشکان درگیر در چنین جنایاتی، خود یا خانواده هایشان را برای انجام چنین اعمالی تهدید نمی کردند. این یک مورد کلاسیک از پزشکان است که در حالی که شما نمی توانید هیچ کاری با مجرمان واقعی انجام دهید، تبدیل به قربانی می شوند. ما باید جنایاتی را که در هر نقطه از جهان اتفاق می‌افتد، محکوم کنیم، اما در مورد هتک حرمت کسی یا هر حرفه‌ای بدون اطلاع از نسخه آن‌ها از موضوع بسیار شک داریم.

با احترام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر