۶۸ هزار خانوار مازندرانی از آب و فاضلاب بهره مند می شوند


به گزارش تابناک مازندران، همزمان با هفته دولت:
بیش از ۶۸ هزار خانوار مازندرانی از خدمات آب و فاضلاب بهره مند هستند

بر اساس این گزارش، مدیرعامل آبفا مازندران از افتتاح ۲۶ پروژه در استان با بهره مندی ۶۸۱۲۰ خانوار و آغاز عملیات اجرایی ۹ پروژه دیگر در هفته دولت خبر داد.
مهندس برارزاده گفت: ۲۲ پروژه آبرسانی شامل اجرای بیش از ۱۵۰ هزار متر خط انتقال و شبکه توزیع، حفاری و تجهیز ۱۱ حلقه چاه با دبی آب ۲۳۱ لیتر در ثانیه، ۱۳ مخزن ذخیره با حجم ۲۴۲۰ مترمکعب. با اعتباری بالغ بر ۹۳۲ میلیارد ریال و بهره مندی ۴۲ هزار خانوار دولت به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه در هفته جاری ۴ پروژه فاضلاب شامل اجرای فاضلاب اصلی و فرعی ۹۱۵۱ متری، نصب و بهره برداری از مدول دوم مدول دوم فاضلاب ساری با اعتباری بیش از ۱۷۴ میلیارد ریال، گفت: ۲۶۱۱۰ خانوار از مزایای این طرح ها برخوردار خواهند شد. همچنین اجرای ۶ طرح در حوزه آب با اعتبار ۱۰۸ میلیارد ریال و بهره مندی ۴۵۰۰ خانوار و ۳ طرح فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال و بهره مندی ۱۲ هزار خانوار در هفته دولت آغاز می شود.