۵۱۰ هزار کشاورز ایرانی امسال گندم به دولت عرضه کردند


به گزارش «تابناک»، ساداتی نژاد گفت: امسال ۵۱۰ هزار کشاورز ایرانی گندم به دولت عرضه کرده اند.
بر اساس این گزارش، وزیر جهاد کشاورزی گفت:

دیروز با پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان کل پرداختی به گندمکاران کشور به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسید. امسال نسبت به سال های گذشته که ۶۰ درصد افزایش خرید گندم داشتیم، سال استثنایی در تحویل گندم به دولت بود. وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از همه کشاورزان و حافظان امنیت غذایی کشورمان گفت: ۵۱۰ هزار کشاورز ایرانی امسال گندم را به دولت عرضه کرده اند که این کشاورزان تقریبا یک خانواده و یک جامعه ۲ میلیون نفری را تشکیل می دهند. ساداتی نژاد گفت: استان خوزستان با یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن گندم، گلستان با بیش از ۷۵۸ هزار تن، کردستان با ۶۱۹ هزار تن، فارس با حدود ۵۰۰ هزار تن و کرمانشاه با ۴۷۳ هزار تن رتبه های اول تا پنجم را در بین استان های کشور به خود اختصاص دادند. تحویل گندم به دولت را بر عهده گرفتند. وی ابراز امیدواری کرد: در سال آینده با حمایت های صورت گرفته در زمینه خرید گندم، در زمینه گندم نان به خودکفایی برسیم.