۴۵ هزار زائر اربعین از خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایلام بهره مند شدند


به گزارش تابناک ایلام؛ جاسم محمدی در این خصوص گفت: در حوزه خدمات درمانی ۴۵ هزار و ۵۷ زائر اربعین حسینی از اورژانس بازدید کردند. از این تعداد ۳۶ هزار و ۷۰۷ نفر پس از دریافت خدمات به صورت سرپایی ترخیص شدند.

وی گفت: همچنین ۲ هزار و ۸۹۳ نفر در اورژانس، هزار و ۴۹۷ نفر در بخش های تخصصی و ۳۱۷ نفر در بخش های ویژه و یک هزار و ۲۳۷ عمل در مراکز درمانی انجام شد.

محمدی گفت: در حوزه فوریت های پزشکی تعداد کل خدمات ارائه شده ۳۴۸۷۴ مورد، تعداد تماس های فوریت های پزشکی ۱۲۱۸۸ مورد، بالگرد در ۳۳ مورد و هواپیما در ۳ مورد، تعداد جراحات رانندگی بوده است. یک هزار و ۱۳۲ مورد و تعداد مجروحان غیرترافیکی نیز ۳۳ هزار و ۷۴۲ مورد بوده است. همچنین تعداد اعزام آمبولانس ها ۵۶۴۵ نفر و مراجعات شخصی ۳۰۰۰۰ نفر بوده است.