۳۶ مانور شهری در سال ۱۴۰۱ در قم انجام شد


به گزارش تابناک قم، مهدی برزویی با تاکید بر اهمیت انجام مانورهای مختلف شهری خاطرنشان کرد: بر اساس اهداف تعیین شده در سال جاری ۳۶ مانور شامل ۲۴ مانور مناظره یا میزگرد و ۱۲ مانور عملیاتی تا پایان اجرا خواهد شد. از سال.

رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم ادامه می دهد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷ مانور رومیزی و ۲ مانور عملیاتی برگزار شده است که این روند در ماه های آینده افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی و ضرورت هماهنگی درون و برون سازمانی در شهر قم، خاطرنشان کرد و به سطوح مختلف مانورها و رزمایش‌های برنامه‌ریزی شده افزود: برخی از مانورها و رزمایش‌های عملیاتی بزرگ نیازمند برگزاری جلسات هماهنگی، آموزشی است. از عوامل و نیروها، آموزش و مجوز انجام مانور و … که شامل اکثر مانورهای بین سازمانی در این فرآیند می شود و برخی دیگر از مانورها در ساعت صفر و بدون اطلاع قبلی انجام می شود و این گونه مانورها عمدتاً در سطح هستند. از هشت منطقه

برزویی خاطرنشان کرد: در مانورهای مشورتی یا میزگردی فرآیندهای آماده سازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نوعی آمادگی برای اجرای مانور بر اساس واقعیت است.

وی از راه اندازی مانور عملیاتی بزرگ شهری به زودی خبر داد و گفت: تلاش می کنیم مانورهای عملیاتی را در محدوده بریده نگه داریم که امیدواریم در ماه های آینده برنامه ریزی و اجرا شود.

رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کمون قم یادآور شد: تا پایان امسال دو رزمایش تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همه تلاش ها در گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ابتدا آمادگی های لازم را در زمینه اجرایی و پشتیبانی فرماندهی حوادث در جامعه قم ارتقا می دهد، افزود: در گام بعدی در قالب مانورها و رزمایش های نگرش عالی شهری، هماهنگی بین ارائه دهندگان خدمات و امداد باید برای دستیابی به بهترین عملکرد در مدیریت حوادث شهری در آینده مدرن شود.