چه کسی می تواند برای کمک های مالی نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای کمک های مالی نیمه حرفه ای TOS اقدام کند؟ داوطلبان باید در سطح متوسط ​​کار در سطح نهایی تسهیل کننده در سطح ارتباطات فوری یا در همان سطح بی سوادی باشند. در زمان درخواست ، آنها باید مستقل از انتشار و استقلال ، بودجه مورد بررسی (حداکثر 500،000 دلار در … ادامه