ساده ترین راه برای مدیریت پول

اخیراً با یک ابزار مالی شگفت انگیز روبرو شدم. کاش زودتر در موردش یاد میگرفتم فقط چهار ماه و نیم گذشته است ، اما من هرگز احساس نمی کردم که کنترل دارم ، اما در همان زمان آزاد هستم ، وقتی صحبت از پول من می شود و چقدر می توانم برای هر چیزی که … ادامه