آیا در “تعریف سرگرم کننده” به دام افتاده اید؟

اخیراً من اصلا خوشحال نیستم. و وقتی به زندگی خود نگاه می کنم ، نمی دانم چرا. من یک خانواده فوق العاده ، سلامتی خوب و شغلی ثابت دارم که دوست دارم ، دوستانی که آنها را دوست دارم و برای من بسیار نزدیک هستند… پس چرا احساس غم می کنم؟ چرا احساس می کنم … ادامه

در هندوانه نوزاد شما چه چیزی وجود دارد؟

چند سال پیش ، تصمیم گرفتم مشتریان را ببینم. با افزایش سن ، سلامتی من برایم اهمیت بیشتری پیدا کرد. و سپس ، من شروع به نگرانی در مورد تأثیر روی محیط اطرافم ، آنچه که روی پوستم می گذارم ، و آنچه که فکر می کردم درست است یا ممکن است برای من مناسب … ادامه