شما باور نمی کنید که بهتر است: قضاوت بر اساس ترکیب!

Juicing vs Blending

یکی از آخرین روندهای تغذیه سالم آب میوه گیری است. این موج در سراسر کشور به ویژه در لس آنجلس ، شهر نیویورک و میامی موجی ایجاد کرده است. بسیاری از مردم از واژه آب میوه گیری زمانی استفاده می کنند که در واقع به معنی مخلوط کردن باشد. یک تفاوت بزرگ بین این دو … ادامه