۲ هزار و ۱۶۰ اشتراک جدید گاز در مناطق شهری و روستایی استان واگذار شد


به گزارش تابناک ایلام؛ محمود کشاورز گفت: این مجموعه با برنامه ریزی مدون و تلاش هر چه بیشتر در جهت ارائه خدمات بهینه و مستمر به ذینفعان در تمامی حوزه های عملیاتی اعم از اجرای شبکه، نصب انشعاب، پذیرش مشترک جدید و تکمیل قرارداد می باشد. گازرسانی به صنعت بیش از تعهدات خود انجام داده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۱۹ هزار و ۵۸۸ انشعاب نصب شده است، افزود: شرکت گاز استان در راستای تحقق اهداف کیفی و کمی در سال جاری اقدامات قابل توجهی در حوزه های مختلف گازرسانی انجام داده و تاکنون پنج هزار و ۴۲۴ انشعاب انجام شده است. کیلومتر خطوط انتقال، تغذیه و توزیع در مناطق مختلف استان انجام شد.

سرپرست شرکت گاز استان ایلام گفت: این شرکت ضمن انجام کلیه تعهدات گازرسانی خود نقش مهمی در توسعه اقصی نقاط استان داشته است. در راستای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان در بخش ساجری ۸۰ کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده و در این مدت گازرسانی به صنایع محورهای صنعتی و CNG، ۱۶۰۰ متر شبکه توزیع و ۲۰۰۰ متر شبکه فیدر تکمیل شده است.

کشاورز به وضعیت مطلوب خدمات گازرسانی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان اشاره کرد و تاکید کرد: با وجود مشکلات و چالش های پیش رو از جمله محدودیت منابع مالی، افزایش قیمت تمام شده کالا، خللی در اجرای طرح ایجاد نشد. پروژه های گازرسانی در این استان

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۹۹۰ شعبه علمک در مناطق شهری و روستایی استان نصب شده است، افزود: در سه ماهه اول سال جاری ۷۰ کیلومتر گازرسانی به مناطق روستایی استان انجام شد شبکه توزیع بسته است