۱۸ هزار تن گوجه فرنگی از لار راهی بازار می شود


تابناک فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران: عالی السادات رفعت حقیقی گفت: کشت گوجه فرنگی خارج از فصل در فصول سرد سال و در فضای باز از اواخر پاییز انجام می شود.

وی گفت: ارقام اصلی گوجه فرنگی کشت شده در این مزارع شامل برنتا، افرا، متین، ۸۳۲۰، ۶۱۸۹ و اولا است که به صورت نشایی کاشته و با سیستم فشار تیپ آبیاری می شود.

رفعت حقیقی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت گوجه فرنگی در مناطق هرمود مهرخویی و زاهد محمود است، گفت: در سایر نقاط این منطقه از جمله صحرا نیما، کرمستج، کاسه در، کهنه و علی آباد کشت می شود. این محصول نیز گل می دهد.

کارشناس مرکز جهاد کشاورزی حومه لارستان گفت: پیش بینی می شود ۱۸ هزار تن محصول در این سطح برداشت و روانه بازار شود.

نهال گوجه فرنگی مورد نیاز کشاورزان این بخش در این شهرستان تولید شد که علاوه بر اشتغال فصلی چشمگیر باعث کاهش هزینه های تولید کشاورزان و جلوگیری از انتقال آفات و بیماری های گیاهی از شهرستان ها می شود. َ

کاشت گوجه فرنگی خارج از فصل در لارستان از اواخر مرداد آغاز می شود و تا اوایل مهرماه ادامه دارد.