۱۰ هزار و ۸۳۶ نفر در ۶ ماهه نخست امسال متقاضی اهدای خون شدند


به گزارش تابناک ایلام؛ دکتر لیلی عاصم آبادی گفت: میزان خون امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ است درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: از این تعداد ۴ هزار و ۲۶۶ نفر خیر مستمر بوده که نسبت به ۶ ماهه سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل انتقال خون ایلام ادامه داد: همچنین در این مدت ۲ هزار و ۸۴۰ اهداکننده با سابقه اهدای خون بودند و ۱۹۲۷ نفر برای اولین بار خون اهدا کردند.

عاصم آبادی درباره اهداکنندگان زن نیز توضیح داد: در این مدت ۵۵۳ زن اهدای خون کردند که نسبت به نیمه اول سال گذشته مشارکت زنان در اهدای خون ۵۸ درصد افزایش داشته است.

بعد از لشکرکشی ایثار حسینی در ایلام نیز به اهدای خون عمدی اشاره شده است وی یادآور شد: با اجرای این کمپین از اول محرم تا پایان صفر سه هزار و ۸۶۷ نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که نسبت به ماه های محرم و صفر ۸۳ درصد افزایش داشته است. نشان می دهد. سال گذشته

مدیر کل انتقال خون ایلام افزود: در این مدت ۲ ماهه سه هزار و ۲۱۹ نمونه خون گرفته شد ۱ هزار و ۵۹۵ اهداکننده مستمر، ۹۸۶ با سابقه، ۶۳۸ نفر برای اولین بار و ۲۳۲ زن.

عاصم آبادی نیاز به خون و فرآورده های خونی را مستمر و همیشگی دانست و از همه گروه های خونی خواست به اهدای خون توجه کنند.