گوشت قرمز گران اما دام زیاد!/ صادرات راه حل درستی برای دامداران است؟
برای بسیاری از مردم سوال است که آیا با آزاد سازی صادرات دام، بازار گوشت در داخل کشور متشنج نخواهد شد؟

دیدگاهتان را بنویسید