کوچ عشایر فارس از اوایل آبان آغاز می شود


تابناک فارس به نقل از صداوسیما: معاون امور عشایر فارس گفت: گرمای هوای امسال باعث شد عشایر فارس با چند هفته تاخیر از ابتدای آبان ماه کوچ کنند.
حیاتی گفت: کوچ پاییزه عشایر از شهرستان های شمالی استان فارس به شهرستان های فسا، داراب، زرین دشت، جهرم، لارستان، موهر، قیروکارزین و کازرون در جنوب استان و یا تعدادی از شهرستان های جنوبی و … همسایگی فارس و استان هایی مانند خوزستان و بوشهر. .

استان فارس یکی از مناطق مهم عشایری کشور است و بزرگترین ایل ایران (ایل قشقایی) با ۶ تیره در فارس زندگی می کنند.
عشایر فارس با حدود ۳۰ هزار خانوار شامل ۱۵۰ هزار نفر ۱۳ درصد از جمعیت عشایری کشور را تشکیل می دهند.
عشایر فارس از سه تیره بزرگ قشقایی، خمسه و لر و هشت تیره مستقل تشکیل شده است.
عشایر فارس صاحب یک سوم دام های استان هستند.

لینک را کپی کنید