کمبود سوپر بنزین در ایلام به زودی برطرف می شود


گزارش کردن تابناک ایلام; ایدون معاون پالایش و پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام گفت: عدم تامین بنزین از منابع تامین باعث شد. کمبود سوپر بنزین به صورت موقت انجام شد و طبق پیگیری های انجام شده در آینده نزدیک این موضوع برطرف شده و عرضه سوپر بنزین ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با پیگیری به دنبال افزایش سهمیه استان هستیم.

معاون پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایلام ادامه داد: روزها اربعین برای افزایش سهمیه بنزین تدابیری اندیشیده شده و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. این پرونده ها نیز در حال پیگیری است.

ایدون تصریح کرد: سوخت به صورت اعتباری در کانال های عرضه قرار می گیرد، پس از توزیع، مابه التفاوت پس از کسر حق امتیاز مربوط به مالکان به حساب شرکت واریز می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی است تامین کامل سوخت در جایگاه ها و در صورت وجود کسری در اسرع وقت برطرف خواهد شد