کشت چغندر قند در مهر


تابناک فارس به نقل از صداوسیما: محمد محمودی رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گفت: برای اولین بار کشت چغندر قند در ۹۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهر آغاز شده است.

وی افزود: این کشت با قرارداد کشاورز با کارخانه قند پارس شهرستان کوار انجام شد.

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی مهر گفت: پیش بینی می شود در هر هکتار بیش از ۱۰۰ تن چغندرقند برداشت شود.