کتورولاک ترومتامین بخشی از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs …


Et️ Ketorolac tromethamine بخشی از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) است که با به حداقل رساندن هورمون های ایجاد کننده درد در بدن عمل می کند. به به به #درد #دکمه #سیترولاک #ضدالتهاب #استروئیدها #انیس #هورمونها #داروخانه #داروسازی #درد #التهاب #بدن #بد #فوری

دیدگاهتان را بنویسید