کاهش ۱۰۷ درصدی آتش سوزی در مراتع و اراضی طبیعی استان مرکزیبه گزارش خبرنگار تابناک مرکزی، سرهنگ منصور بهزادنیا افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۹ هکتار از مراتع و اراضی طبیعی استان مرکزی در ۵ مورد در آتش سوخت. بیشترین آتش سوزی های امسال مربوط به مراتع و اراضی طبیعی شهرستان های ساوه، شازند، خنداب و خمین بوده است.

وی ادامه داد: سال گذشته در ۱۱ مورد ۱۳۷ هکتار از مراتع و اراضی طبیعی استان مرکزی در آتش سوخت. بیشترین آتش سوزی های سال گذشته مربوط به مراتع و اراضی طبیعی شهرستان های اراک، ساوه خمین و دیلیجان بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی وقوع آتش سوزی در مراتع و اراضی را موجب خسارات قابل توجهی در عرصه های طبیعی دانست و اظهار داشت: عوامل انسانی مهم ترین عامل آتش سوزی و مراتع و مراتع است. اراضی طبیعی استان مرکزی .

بهزادنیا تصریح کرد: از مردم تقاضا می شود هرگونه حریق و تعدی به عرصه ها و مراتع طبیعی استان را از طریق شماره ۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ به ادارات منابع طبیعی و آب شهرستان های استان مرکزی اطلاع دهند.

وی گفت: استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت حدود ۱.۸۲ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را منابع طبیعی تشکیل می دهد.