کاهش شهرهای قرمز کرونا در کشور + نقشه


به گزارش تابناک مازندران، تعداد شهرهای قرمز رنگ در کشور کاهش یافته است.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از ۱۳۰ شهر به ۷۸ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۱۲۹ شهر به ۱۸۴ شهر افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از ۱۵۴ شهر به ۱۷۴ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از ۳۵ شهر به ۱۲ شهر کاهش یافته است.

قرمز: ۷۸ شهر
نارنجی: ۱۸۴ شهر
زرد: ۱۷۴ شهر
آبی: ۱۲ شهر