ژانویه عضو ماه جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول ، از TFE South Riding ، عضو ماه ژانویه و ماه ما است! جسیکا یک مادر مجرد و یک زن شلوغ است که چهل سال است که کار می کند. او تا پایان دهه سی شروع به کار نکرد و آمادگی جسمانی را تا سال 2020 در اولویت قرار نداد. او یکی از اعضای بنیانگذار سایت TFE South Riding بود ، اما متأسفانه سال اول او یک یا دو بار کار کرد.

زمینه

دیدگاهتان را بنویسید