چگونه سازنده را وادار به اخذ پایان کار کنیم؟
پایان کار برگه ای است که پیش نیاز صدور سند است، در صورتی که سازنده از اخذ پایان کار امتناع کند می توان الزام دریافت آن را از دادگاه خواست.

دیدگاهتان را بنویسید