چگونه جردن پالمر مربی ستارگان پست پست NFL شدجردن پالمر بدون پرتاب تاچ داون از NFL خارج شد. در حال حاضر درخشان ترین و درخشان ترین محوطه بازی به خرد او ایمان آوردند. چرا؟

جردن پالمر از بازی خود در NFL یاد کرد.

او با لحن مرگ گفت: “اوه ، من بازیکن بزرگی بودم.” “زمانی بود که من تقریباً گذرنامه خود را از دست دادم.”

مکث کنید.

پالمر ادامه داد: “او آن را کنار گذاشت.” “این یک مورد تکان دهنده خواهد بود.”

دیدگاهتان را بنویسید