داوطلبان باید در سطح متوسط ​​کار در سطح نهایی تسهیل کننده در سطح ارتباطات فوری یا در همان سطح بی سوادی باشند. در زمان درخواست ، آنها باید مستقل از انتشار و استقلال ، بودجه مورد بررسی (حداکثر 500،000 دلار در سال) داشته باشند. داوطلبان نباید بیش از 15 سال از دریافت جایزه در مقاطع ارشد خود تجلیل کنند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.