پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی تصفیه خانه آب شرب تویسرکان
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: در حال حاضر تصفیه خانه آب شرب تویسرکان ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید