پلیس برای برقراری امنیت و آرامش در همه جا با جان و دل حضور دارد


به گزارش تابناک ایلام؛ سردار دلاور القاصی مهر ظهر در کنار مردم و نمازگزاران ایلام برای تجلیل از حافظان نظم و امنیت پیش از ایراد خطبه نماز جمعه ایلام گفت: قدردانی از محبت و محبت مردم استان ایلام. در مقابل همکاران و فرزندان خود در مجموعه پلیس، پلیس خادم مردم است.

وی افزود: از همراهی و مساعدت مردم در همه روزها قدردانی می کنم، به ویژه در روزهایی که همکاران ما با توجه به اغتشاشات اخیر برای ایجاد امنیت و آرامش تلاش می کنند، قانون را سخت تر می کند.

سردار القاصی مهر گفت: امیدوارم خدمتگزار و همکارانم بتوانند کاری را که در خور شأن مردم عزیز است انجام دهند، ما خود را خدمتگزار مردم و در واقع امنیت مردم می دانیم. خط قرمز ما و ما اجازه امنیت مردم را نخواهیم داد. مردم عزیز ما در خطر هستند و با جان و مال مردم بازی می کنند و امنیت آنها را مختل می کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: مردم عزیز بدانند فرزندانشان با جان و دل در تمام نقاط مجموعه پلیس حضور دارند و امنیت و آرامش را حفظ می کنند و با حمایت مردم و با حمایت از همرزمانمان در سپاه و بسیج، نظام تا آخر عمر از امنیت و آرامش مردم محافظت می کنیم.