پشت میز نشینی؛ عملکرد فعلی معاون دانشجویی دانشگاه تهران است/ نقش ضعیف این حوزه در تعامل با خوابگاهی ها!
دبیر شورای صنفی دانشگاه تهران گفت: تمامی دانشجویان خواستار تغییر معاونت دانشجویی دانشگاه تهران شدند.

دیدگاهتان را بنویسید