پرونده ثبت کوچکترین بافت تاریخی کشور در حال تهیه است«عباس قدیریان» در این باره گفت: با توجه به سیل سال ۶۵ و تخریب تقریباً تمامی بافت های قدیمی و شهری شهر هرات، تنها چند بنای ارزشمند و حدود ۴ هکتار از بافت شهری آن دوره تخریب شده است. در امان ماندند. .، که در حال حاضر و بنا به وظیفه ذاتی میراث، این بقایای ارزشمند، شناسایی و تهیه پرونده ثبتی آن در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی خاتم گفت: پس از تهیه پرونده ثبتی بافت مذکور، پرونده به استان ارسال می شود تا مقدمات تصویب آن در استان و سپس ثبت آن در استان انجام شود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام می شود.

قدیریان ابراز امیدواری کرد: این بافت به عنوان کوچکترین بافت تاریخی ایران که کمتر از ۴ هکتار وسعت دارد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد.