پروانه کار رانندگانی که واکسن کرونا تزریق نکنند، تمدید نمی‌شود
خدادادی گفت: پروانه کار رانندگان تاکسی که در طرح واکسیناسیون کرونا مشارکت نمی‌کنند و از تزریق واکسن امتناع می‌کنند، تمدید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید