پرواز‌های سری نیروی هوایی سلطنتی انگلیس به افغانستان
روزنامه تلگراف نوشت نیروی هوایی سلطنتی انگلیس پرواز‌های سری را برای انتقال مترجمان افغانستانی که از مرز این کشور فرار کرده‌اند، انجام می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید