پرداخت ۵۸ درصد قیمت برگ سبز چای به سیب زمینی چای شمال کشور


بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از قیمت برگ سبز چای خریداری شده توسط چایکاران گیلان و مازندران به حساب آنها واریز شده است.

به گزارش تابناک گیلان؛ رئیس سازمان چای کشور گفت: از اوایل اردیبهشت امسال تا کنون ۶۴ هزار ۶۷۷ هزاران برگ چای سبز ارزشش را دارد ۵۶۰ میلیاردها تومان توسط چایکاران شمال کشور خریداری شده است ۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۸ درصدی از قیمت این مقدار چای خریداری شده به چایکاران پرداخت شد.

حبیب جهانسر اضافه: ۸۰ درصد معادل ۵۰ هزار ۴۳۸ تن برگ سبز خریداری می شود در سال ۱۴۰۱ م کلاسیک و ۲۰ درصد مابقی مربوط به ۱۴ هزار و ۲۳ تن درجه ۲ است.

Hie Sot: با این اوصاف ۱۴ هزار ۵۵۳ تن چای خشک در کارخانه های چای شمال کشور تولید می شود.

بیشتر از ۵۵ ۱۰۰۰ خانوار چایکار در گیلان و مازندران ۲۵ هزاران جریب باغ چای به کشت و تولید این محصول مشغول است