پرداخت بیش از ۶۰ درصد کمک هزینه سفر مصوب ریاست جمهوری بانک توسعه تعاونبانک توسعه تعاون استان یزد بیش از ۶۰ درصد مجوزهای مصوب سفر هیئت دولت به طرح های اشتغال زایی را پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون یزد، با توجه به اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به استان یزد، این بانک نیز با پرداخت تسهیلات حمایتی در راستای اهداف و برنامه های توسعه ای خود است. صنایع، شرکت های تولیدی، کارآفرینان و مخاطبین وی نقش مفیدی در توسعه اقتصادی استان در حوزه های مختلف گردشگری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی داشته است.
«حمیدرضا حکمتی نیا» مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان یزد با اعلام این خبر گفت: در سفر اخیر هیئت دولت به استان یزد بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال به مشارکت بانک توسعه تعاون در مطابق با توسعه گردشگری، توسعه صنعتی، کشاورزی و خدماتی تا ابتدای شهریورماه سال جاری بیش از ۶۰ درصد از موافقت نامه های اعلام شده به طرح های اشتغال زایی استان پرداخت شده و مابقی پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به خدمات و اهداف والای بانک توسعه تعاون به عنوان بانک دولتی در توسعه تولید و توسعه اشتغال استان، خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون در راستای سیاست های دولت در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی گام های بلندی برداشته است. برطرف کردن. و با پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه های مختلف حامی و یاور شرکت های تولیدی، فعالان گردشگری و عموم مشتریان خود بود.
حکمتی نیا حضور موثر بانک توسعه تعاون را در رونق اقتصادی استان ذکر کرد و افزود: اهداف توسعه ای این بانک برنامه های دولت سیزدهم برای توسعه اشتغال در استان را دنبال کرد.
این گزارش می افزاید: چهارده طرح بزرگ صنعتی، گردشگری و دامپروری استان از تسهیلات بانک توسعه تعاون برای تامین مصوبات سفر هیات دولت به استان یزد و میزان تسهیلات پرداخت شده به این واحدها بهره مند شدند. ، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.