پاسخ: پزشکان سیاه پوست و آسیایی هنگام انجام وظایف خود در NHS با تبعیض روبرو می شوند


ویراستار عزیز

آیا امکان تحصیل موسیقی در بالاترین سطح وجود دارد؟ تنها راهی که نژادپرستی و تبعیض جنسیتی لغو شد ، معاینه کور بود.

درخواست خدمات پزشکی را می توان برای مدیری ارسال کرد که نام ها و آدرس های ایمیل رمزگذاری شده را وارد کرده و شماره ای را برای داوطلبان ارائه کرده است. سپس برنامه درسی به یک پنل مصاحبه ارسال می شود که اعتبار هر برنامه را ارزیابی کرده و مطابق آن پیش می رود.

دیدگاهتان را بنویسید