و مازندرانی رئیس پلیس راه کشور شد


سردار «حسن مومنی» رئیس پلیس خیابانی کشور شد
با حکم رئیس پلیس راه کشور «سردار حسن مومنی» به عنوان رئیس پلیس راه کشور معرفی شد.

به گزارش خبرنگار سایت پلیس، با پیشنهاد رئیس پلیس راهور فرجا و با حکم فرماندهی فرماندهی کل انتظامی شهرستان، سردار حسن مومنی به سمت رئیس پلیس راهور فرج منصوب شد.

وی پیش از این رئیس دانشکده راهنمایی و رانندگی دانشگاه علوم انتظامی امین بود.

حتی در مراسمی از خدمات سرهنگ سیاوش محبی رئیس سابق پلیس راه قدردانی شد.