واکنش عجیب سهیل مهدی به اعتراض استقلال و نساجی


واکنش عجیب سهیل مهدی به اعتراض استقلال و نساجی:

بهترین گزینه برای سوپرجام تهران، شیراز و اصفهان بود اما در نهایت کرمان را انتخاب کردیم!

ما وارد بحث هتل باشگاه ها نمی شویم و با دو باشگاه استقلال و نساجی در خصوص سوپرجام مشکلی نداریم. یکی از دلایل انتخاب کرمان این است که ۳ هتل فعال دارد و روز گذشته ۲ هتل افتتاح شد. در شهر کرمان ۵ هتل وجود دارد. برای این دیدار مهمانان زیادی داریم و باید همه شرایط در نظر گرفته شود. کرمان در این زمینه به خوبی کار را مدیریت کرد. در مقایسه با یکی دو شهر دیگر که می شد انتخاب کرد، کرمان بهتر بود. پرطرفدارترین انتخاب ها تهران، شیراز و اصفهان بودند که به دلیل توریستی بودن تعداد هتل های بیشتری دارند اما پس از بررسی همه شرایط به کرمان رسیدیم.