واکنش رئیس شورای پادوک از طریق کلیپی


پادوک

به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شورای روستای پادوک خیرآباد در واکنش به اعتراض برخی از اهالی عشایر این منطقه، “درخواست یکی از اهالی پادوک” برای عدم وجود تاسیسات برق، گاز و آب، وی گفت: اعتراض و درخواست برق این افراد تکمیل شده است. داخلی که این زمین ها متعلق به روستای پادوک است و ساخت و سازهای انجام شده در این زمین بدون مجوز از ارگان دولتی می باشد.
کرمی اضافه کرد: این خانوارها عشایری هستند و به عنوان ییلاقی و ییلاقی تنها سه ماه در پادوها و بقیه فصول سال در سردسیر سکونت دارند.
وی در پاسخ به یکی از معترضان که گفته بود در این زمین پروژه گردشگری ساخته است، گفت: این پروژه گردشگری در یکی از زمین های اهالی پادوک ساخته شده است و صاحب زمین به دلیل اینکه بوده است پیگیر و دستور تخریب آن را داده است. بدون مجوز بنیاد مسکن ساخته شده است.وی این طرح غیرقانونی را در زمین های کشاورزی پادویی طراحی و اجرا کرد و صاحب زمین دستور تخریب این سایت گردشگری را صادر کرد.
کرمی گفت: چون این خانوارها عشایری هستند نیازی به برق ندارند و به دولت هم گفتیم که پنل های خورشیدی تهیه کردند چرا که اگر قرار است برق تامین شود باید برق از زمین های کشاورزی پادویی به این زمین ها منتقل شود. در مقابل روستای پادوک است و شورای تامین استان خود این پروژه ها را متوقف کرده تا مسئولیت روستای پادوک و عشایر این منطقه مشخص شود.
وی با بیان اینکه زمین های ما توسط کارشناسان ثابت می شود و به زودی مورد معامله قرار می گیرد، گفت: ما مخالف اسکان عشایر و دادن تسهیلات از سوی دولت به آنها نیستیم بلکه اینها حدود ۱۵ خانوار عشایری هستند که هر دو خانوار در یک مکان هستند. بودند و برق رسانی برای آنها هزینه بالایی دارد و اگر قرار است اسکان داده شوند باید در محل اسکان و امکانات دریافت کنند که خود مردم روستای پادوک به آن اشاره کردند.