وارونگی دمایی مهمان ناخوانده در فصل سرد سال / یادداشت اختصاصی هما خوزستان / افشار پرویزی بابادی


تقدیم به هما خوزستان
افشار پرویزی بابادی

وارونگی هوا امروز بار دیگر رخ داده است، در فصل سرد سال آلودگی بیشتر شهرهای صنعتی را در بر می گیرد و اداره کل حفاظت محیط زیست در این باره هشدار می دهد.

گاهی با افزایش شدت آلودگی هوا اعلام می شود که هوا در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد که برای غلبه بر این شرایط باید مراقب بود و از تردد غیرضروری به ویژه برای سالمندان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری خودداری کرد. بیماری های زمینه ای

وارونگی دما معمولاً باعث می شود که آلودگی هوا در ارتفاعی نزدیک به زمین به دام بیفتد.افزایش پیدا می کند.

یکی از بهترین راه ها برای کاهش آلایندگی و کاهش آلایندگی، رانندگی کمتر و عدم استفاده از خودروی شخصی است که با انتخاب وسایل نقلیه عمومی می توان به کاهش ترافیک شهری و کاهش آلودگی هوا به ویژه در فصل سرد سال کمک کرد.

سعی کنید زمانی که هوا بسیار آلوده است در داخل خانه بمانید. از ورزش در فضای باز خودداری کنید و در صورت لزوم با پزشک مشورت کنید زیرا استفاده از روش های علمی برای کاهش عوارض این پدیده بسیار مفید است.

استفاده از گلدان های متعدد در منزل برای ایجاد سیستم تهویه طبیعی و حفظ اکسیژن مورد نیاز و نوشیدن مایعات و شیر فراوان در این شرایط آب و هوایی می تواند مفید باشد.