هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان همدان پرداخت شد


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: به مناسبت سفر رئیس جمهور به استان همدان حدود هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران استان همدان پرداخت شد.

گزارش کردن تابناک همدانرضا بهراملو گفت: با پیگیری ها و تلاش های استاندار همدان، علیرضا قاسمی فرزاد، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران، مبلغ پرداختی به کشاورزانی که مدارک تحویل گندم به آنها ارسال شد، تعلق گرفت. بانک تا ۲۲ جولای

وی ادامه داد: از کل مطالبات یک هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان یعنی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد که ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.