نیروگاه جدید ۳۵ هزار مگاواتی در یزد در حال ساخت استبه گزارش خبرنگاران، علی جم ظهر چهارشنبه در نشست ائمه جمعه استان یزد اظهار داشت: وزارت نیرو برای جبران کمبود برق در دو حوزه افزایش تولید و تقاضا با صرفه جویی در نیرو اقدام کرده است. مصرف.

وی گفت: برنامه وزارت نیرو طی چهار سال ایجاد ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه است که ۱۰ هزار مگاوات آن نیروگاه های تجدیدپذیر است که ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در یزد افتتاح می شود.

جم با توجه به اهمیت مدیریت مصرف کننده در بخش خانگی و تاثیر روحانیون بر مردم افزود: در این بخش الگوی مصرف ایام گرم سال و غیر گرم در مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات است و مشترکین صرفه جویی در مصرف برق و رعایت الگوی مصرف به طور متوسط ​​هر کیلووات ۱۰۰ تومان می پردازند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: مشترکان در هر کیلووات ساعت پنج بار تشویق می شوند، در صورت صرفه جویی یعنی تشویق به دریافت کیلووات ساعت ۵۰۰ تومان می شوند.