موکب فرهنگی در ایام اربعین در شهر ایلام برگزار می شود


گزارش کردن تابناک ایلام; سامیه حیدری گفت: خب راهپیمایی فرهنگی با فضای فرهنگی و معنوی از جمله معرفی و توزیع کتاب و ایجاد فضای مناسب برای کودکان شهر ایلام مبله شده است.

وی گفت: کتابخانه های عمومی استان که در مسیر تردد زائران اربعین قرار دارند با تجهیزات و امکانات موجود آمادگی کامل برای پذیرایی و استقبال از آنان و تکمیل اوقات فراغت خود را دارند.

حیدری گفت: شهرستان چرداول دومین شهرستان استان ایلام از نظر است تعداد کتابخانه های عمومی و ایجاب می کند که مسئولان به توزیع اعتبارات تجهیزات و تعمیرات توجه ویژه ای داشته باشند زیرا اعتبارات موجود جوابگوی نیازها و همچنین تعمیرات ساختمانی کتابخانه های عمومی نیست.

حیری گفت: پرداخت نیم درصد سهم قانونی تصویب شد و از شهرداری ها می خواهیم در این زمینه ما را بیشتر و بهتر یاری کنند چرا که منبع اصلی درآمد و اعتبار مالی کتابخانه های عمومی نیم درصد شهرداری ها است و هر کمکی به کتاب می رود. و اصحاب کتابخوانی برای توسعه و گسترش.و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی به عنوان خواسته اصلی و مهم مقام معظم رهبری.

وی گفت: جرایم جایگزین و فعالیت محکومان در کتابخانه های عمومی امری بسیار مناسب است و از قضات استان ایلام و شهرستان چرداول تقاضای اجرای این موضوع را داریم.

بعدی: کتابخانه عمومی روستای ورگه در چرداول ۸۵ درصد رشد فیزیکی و در سال جاری استانداری مبلغ ۵ میلیارد ریال برای تکمیل آن اختصاص داد.