ممکن است عضو ماه Gary Malacane سوار جنوب شود


TFE مایل است به گری مالاکان ، نماینده پارلمان ماه مه ما تبریک بگوید. گری در ماه ژوئن به TFE پیوست درست زمانی که TFE پس از زندان مجدداً باز شد. او همیشه در حال آمادگی جسمانی است ، اما وقتی کووید به گری برخورد کرد ، او نیاز به ورزش در نزدیکی خانه داشت. او در ماه آگوست تحت آزمایش رایگان قرار گرفت تا سطح بدن ، اهداف و آنچه می خواست به آن برسد را بهتر بشناسد. بعد از آن…

زمینه

دیدگاهتان را بنویسید