ممنوعیت اخذ عوارض کسری فضای بازنیکونژاد ادامه داد: در این راستا به مناطق شهرداری ابلاغ شد تا برای املاکی که آپارتمان محسوب نمی شوند عوارض کسر فضای باز از شهروندان گرفته نشود.

وی گفت: براساس ساز و کار قانونی، شهرداری یزد موظف شد اسناد و مدارک مربوط به کاهش فضای باز را تهیه و در هفته آینده به کمیسیون ارائه کند.

رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورا درباره ماده ۱۰۱ به ازای هر ساکن نیز گفت: به درخواست شهرداری مبنی بر وصول هزینه در رابطه با ماده ۱۰۱ که بر اساس بازه زمانی اقساط ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده است، توجه کنید. در قانون برای شهرداری مشخص شده است، ایجاد شود. وی گفت: این پرداخت نقدی یا استرداد گزینه ای است که با پرداخت نقدی به شهروندان تخفیف می دهد و یا با انتخاب بازپرداخت، بر اساس آیین نامه مصوب شورای ششم حداقل هزینه کارمزد برای شهروندان در نظر گرفته می شود.

نیکونژاد در پایان گفت: حتی حکم مشورتی کریمی به عنوان مشاور حقوقی کمیسیون با امضای رئیس شورای اسلامی شهر یزد و کمیسیون صادر شد.