معامله ای که استاندار نپذیرفت!


با توجه به حضور بی تشریفات استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بین مردم در سفرهای شهرستانی، معمولا مردم بدون واسطه درخواست ها، مطالبات و بعضا اعتراض خود را مطرح می کنند، اقدامی که به نظر می رسد برای مردم خشنود باشد.
چند هفته پیش در بازدید سیدعلی احمدزاده و مدیر بخشداری بمبئی یکی از اهالی روستاهای مسیر درخواستی را تحت عنوان معامله از فرماندار مطرح کرد که فرماندار این موضوع را نپذیرفت. . صادر شده. (موضوع این درخواست مربوط به درخواست تغییر در تقسیمات کشوری می باشد)
فیلم / معامله ای که استاندار نپذیرفت