مطالبات مستمری بگیران تامین اجتماعی پرداخت شود


قائم مقام دبیر کل خانه کارگر تاکید کرد: اگر شورای عالی بازنشستگی پیگیر مطالبات مستمری بگیران نباشد و در مقابل آن کوتاهی نکند، مستمری بگیران زودتر از زمان خود خارج می شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی پس از احقاق حق خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مطالبات و شرایط دیگری دارند که همچنان پیگیر آن هستند. شرایط و مطالباتی که به دلیل تاخیر چند ماهه دولت برای احقاق حقوق آنها بر اساس قانون افزایش یافته است.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) وی در این رابطه با اشاره به باقیمانده مطالبات مستمری بگیران پس از اجرای افزایش حقوق بر اساس مصوبه شورای عالی کار گفت: ۲۵ درصد باقیمانده تعدیل حقوق ۱۴۰۰ که هنوز پرداخت نشده است. متعلق به ادعاها است. از مستمری بگیرانی که هنوز از فعالان کانون ها و سازمان های بازنشستگی هستند مطالبه می کنند و می خواهند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای تناسب که از ابتدای سال ۱۴۰۰ باقی مانده است بر اساس نص صریح قانون حقی است، افزود: مرکز عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور باید بحث تناسب را خط مقدم قرار دهد. از حقوق بازنشستگی به دنبال دارد. ‘ مطالبات می کند، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است، در این زمینه گفته شد زمان بندی مشخصی در مورد پرداخت و نحوه پرداخت وجود ندارد.

صادقی با اشاره به اینکه تناسب موجودی مستمری باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه شود، افزود: تناسب باید در احکام حقوقی مشمولان وارد شود. همچنین به دلیل تاخیر دولت در پذیرش ۳۸ درصد افزایش حقوق بازنشستگان سایر مقاطع بازنشستگی همچنان ۲۸ درصد حقوق پرداخت نشده را می خواهیم و این تاخیر شامل ۵ ماه مابه التفاوت پرداخت نشده ۲۸ درصدی است.

مدیران سازمان تامین اجتماعی نحوه واریز آن (به صورت یکجا یا تدریجی در حقوق هر ماه) را مشخص کنند؟

قائم مقام دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه یکی از مشکلات و مطالبات اساسی بازنشستگان رفع مشکل بیمه تکمیلی است، تصریح کرد: بیمه تکمیلی موجود مستمری بگیران کشوری به عبارتی یک بیمه تکمیلی است نه یک بیمه تکمیلی. بیمه تکمیلی یک اضافی! زیرا اغلب شاخص ها و کارکردهای لازم برای پوشش بیمه ای اضافی که از بازنشستگان حمایت می کند را ندارد.