مصرف بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز توسط حمدانیان


مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان همدان مصرف شده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

گزارش کردن تابناک همدان، محمدصادق محبی نظر گفت: در چهار ماهه نخست سال گذشته یک میلیارد و ۲۲۱ میلیون مترمکعب گاز در استان همدان مصرف شد که این رقم در سال جاری به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسید که دلیل اصلی آن است. این افزایش گازرسانی نیروگاه شهید مفتح است. بود

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۶۱ مترمکعب گاز توسط مشترکان همدان مصرف شده است، افزود: در بخش خانگی ۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۲۹۵ مترمکعب و در نیروگاه ۶ میلیون و ۳۸۷ مترمکعب گاز مصرف شده است. سه کارخانه سیمان استان ۹۸۹ هزار و ۵۹۱ مترمکعب و ۴۹۸ هزار و ۷۶۵ مترمکعب گاز در جایگاه‌های CNG مصرف شد.

محبی نظر خاطرنشان کرد: نیروگاه شهید مفتاح همدان از ابتدای سال تاکنون ۶۲۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف کرده که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۵۴۶ میلیون مترمکعب بوده، ۱۴.۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با تاکید بر اینکه نیروگاه شهید مفتح از اسفندماه سال گذشته به طور کامل گازسوز شده است، گفت: نیروگاه برای فصولی که از سوخت استفاده می کند فیلترهای سوخت طراحی کند تا از میزان محیط زیست کاسته شود. آلودگی به حد قابل قبولی برسد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۲۲ هزار و ۴۶۴ متر مکعب در ساعت گاز جایگزین سوخت مایع شده است، یادآور شد: این میزان از مصرف بیش از ۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع جلوگیری کرد.

محب نظر در سال جاری از پذیرش ۲۵ مشارکت جدید صنعتی و کشاورزی خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۵ ایستگاه صنعتی نصب و ۱۹ هزار متر شبکه در محورهای صنعتی نصب شد.

وی درباره حوادث گازسوز امسال نیز خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون شش مورد حادثه گازگرفتگی بر اثر آتش سوزی رخ داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با بیان اینکه ۳۵ درصد از مشترکان گاز روستایی و ۶۴ درصد مشترکان شهری هستند، گفت: امسال ۲۹۳ هزار انشعاب شهری جدید و ۵۲۲ انشعاب روستایی در استان همدان ایجاد شد.