مشکل کم آبی ۸ روستای شهرستان بابل پس از ۱۵ سال برطرف شد


به گزارش تابناک مازندران، مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به مشکل کم آبی ۸ روستای مجتمع آبرسانی درزی کلای گتاب شهرستان بابل گفت: با اجرای ۲۴۰۰ متر خط انتقال کمبود آب پس از ۱۵ سال توسط اهالی این روستا اسکان داده شود.

به گزارش روابط عمومی آبفای مازندران، مهندس بهزاد برزاده با اعلام خبر فوق افزود: برای افزایش فشار آب شرب مشترکین روستاهای دلاور کالا، لمیلاله، درزی کلانسیرایی، درزی کالا آخوندی پایین، درزی کالا. آخوندی علیا، سوربان، حاجی کالا، یورسیاه کالا محله در حدود ۲۴۰۰ متر خط انتقال با قطر ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر از خط انتقال ۱۰۰۰ میلی متر شهرهای گروه الف قطع شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۴۰ میلیارد ریال هزینه شد، تصریح کرد: ۱۳ هزار نفر در این روستاها با اجرای این طرح از نعمت آب شرب پایدار و سالم بهره مند می شوند.
مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران ادامه داد: یک مخزن زمینی به حجم ۵۰۰ متر مکعب برای استفاده اهالی این روستاها ساخته شد و در فاز بعدی پس از ارزیابی و بررسی های فنی، بهسازی این مخزن احداث می شود. . در دستور کار این شرکت قرار دارد.