مشکلات کارگران شهرداری زرن ایوان در حال پیگیری است


گزارش کردن تابناک ایلام; یاسان الفتی گفت: در چند ماه اخیر مرکز هماهنگی شورای کار استان فعالیت خود را از سر گرفت و سعی کرد نگرانی ها را برطرف کند مشکلات کارگران استان باید حل شود.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران شهرداری زرن ایوان مهمترین خواسته این کارگران است، افزود: با پیگیری های انجام شده پس از معرفی شهردار جدید، مشکلات این افراد با جدیت پیگیری می شود.

رئیس شورای عالی کار ایلام گفت: حتی در بازدید بازرسان، ادامه فعالیت و افزایش تولید شرکت پتاسیم سدیم ایوان نیازمند اعتبار سرمایه در گردش است که بر اساس مصوبه و قانون کار این اعتبار باید توسط دولت به واحدهای تولیدی تزریق شود. .

الفتی در پایان خاطرنشان کرد: با صدای بلند استخدام تعدادی از بومیان شهرستان ایوان و این جامعه خواستار آن هستند که مسئولان عالی استان در خصوص جذب سرمایه در گردش رایزنی های لازم را با مسئولان مربوطه کشور انجام دهند.