مستندسازی کلیه واحدهای مسکونی روستایی تا پایان سال


به گزارش تابناک مازندران، به گفته رئیس بنیاد مسکن تمامی مسکن های روستایی تا پایان سال تکمیل می شود.

بر اساس این گزارش، نیکزاد رئیس بنیاد مسکن در گفت وگویی گفت:

تاکنون برای ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و برای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، سند ملکی صادر کرده ایم و در مجموع ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق دارای سند ملکی هستند.

ضمناً تا پایان سال جاری جشن سند رسمی کلیه اراضی و املاک روستایی کشور برگزار می شود و هیچ روستایی بدون سند ملکی باقی نمی ماند.