مسابقات کشتی ۸ ماه به طول انجامید


مصطفی میرعمادیان در گفت وگو با ایسنا، درباره قاطعیت نفرات اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی در جام جهانی در پایان چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد گفت: چرخه انتخابی تیم ملی همان آغاز که قهرمانی کشور بود، منصفانه و با هدف بود. انتخاب برترین های کشتی ایران برگزار و در نهایت ترکیب تیم ملی مشخص شد. چرخه انتخاب به گونه ای طراحی شد که در هر مرحله افراد بر اساس عملکرد آنها جمع یا کم می شدند و این نشان دهنده اجرای صحیح چرخه انتخاب بود.

مربی تیم ملی کشتی آزاد افزود: نفرات اعزامی از کشورهای اسلامی نیز از طریق چرخه انتخابی به تیم ملی راه یافتند و همگی در طول ۸ ماه سیکل در مسابقات شرکت کردند.

وی درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتخابی تیم ملی نباید فقط ۲ ساعت طول بکشد، گفت: متاسفانه برخی اعلام کردند که انتخابی تیم ملی در ۲ ساعت انجام شده است در حالی که اصلا اینطور نبوده است. انتخابی تیم ملی ۸ ماه به طول انجامید که با قهرمانی کشور آغاز شد و سپس انتخابی جام تختی، جام تختی، جام ملت های آسیا و جام تختی چرخه انتخابی را ادامه داد. انتخابی مرحله نهایی در داخل و خارج کشور نیز آخرین مرحله برای شناخت ترکیب تیم ملی بود.

میرعمادیان با اشاره به حضور کشتی گیران مطرحی چون حسن یزدانی، کامران قاسم پور و امیرحسین زارع در انتخابی تیم ملی گفت: در کشوری مانند آمریکا کشتی گیران نخبه در انتخابی تیم ملی در مرحله نهایی حضور دارند. بنابراین عدالت نیست همه اهالی کشتی از ابتدا وارد چرخه انتخاب کشتی شدند که آن هم بر اساس عدالت انجام شد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی بسیار خوب و در سطح بالایی برگزار شد. این افراد با آمادگی ۵۰ یا ۶۰ درصدی در این مسابقات حاضر شدند و به مقام قهرمانی دست یافتند. البته طبیعی هم بود چون یک کشتی گیر نمی تواند در طول سال برای هر مسابقه ای ۱۰۰ درصد آماده شود.