مسئولیت یکی از مولفه های اصلی خدمت در پلیس است


گزارش کردن تابناک ایلام; سرهنگ نجفی گفت: پلیس با ابزار و امکانات موجود و استفاده از ظرفیت رسانه های گروهی موثر مطابق اطلاع رسانی و افزایش آگاهی او تلاش می کند و معتقد است که رضایت و اعتماد مردم بزرگترین مزیت پلیس است.

وی افزود: پلیس در مقابل دشمن ایستاده و از امنیت و آسایش مردم محافظت می کند.

سرهنگ نجفی ادامه داد: نیروی انتظامی استان نزدیک ۱۰۰ ماموریت تا امنیت مردم تضمین شود.

وی گفت: مردم استان ایلام هشت سال دفاع مقدس از دین خود را تقدیم این نظام و انقلاب کرده اند، ما وظیفه داریم برای امنیت هر چه در توان داریم برای خدمت به مردم انجام دهیم.

نجفی افزود: پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی در همه جا و در هر بعد امنیت مردم اگر آسیبی باشد جان خود را فدا می کنند و امنیت ملت را فدا می کنند