مرکل: اروپا اگر یک صدا باشد می‌تواند مانع قدرت چین شود
صدر اعظم آلمان گفت: ظهور و قدرت چین به نحوه برخورد ما با این کشور بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید